AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITEN

 

 

Wil je een activiteit organiseren? Bezorg dan dit formulier aan de dienst evenementen van de stad (Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, evenementen@ninove.be).

 

·          ten laatste 2 maanden vσσr de activiteit: wanneer de activiteit plaats vindt buiten juli, augustus en september

·          ten laatste 3 maanden vσσr de activiteit: wanneer de activiteit plaats vindt in juli, augustus en september

 

Zorg er voor dat het formulier volledig is ingevuld en dat je alle gevraagde documentatie bijvoegt, om te vermijden dat de afhandeling vertraging oploopt!

 

 

 

ACTIVITEIT (WAT, WANNEER, WAAR?)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

A. IDENTIFICATIE VAN DE ORGANISATOR

 

Organisator

 

Persoon/vereniging/firma (schrappen wat niet past)

 

Naam persoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Naam vereniging/firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Straat en nummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Contactpersonen en correspondentieadres

 

Naam contactpersoon 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefoon/gsm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

(Bij afwezigheid persoon 1):

Naam contactpersoon 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefoon/gsm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Verantwoordelijke ter plaatse

 

Idem contactpersoon: ja/nee (schrappen wat niet past). Indien nee:

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefoon/gsm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                     

B. GEGEVENS VAN DE ACTIVITEIT

 

 

1. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

 

Bv. buurtfeest, schoolfeest, trouwfeest, fuif, bal, concert, rommelmarkt, beurs, tentoonstelling, …

Gelieve een gedetailleerd programma bij te voegen.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

2. VERWACHT AANTAL PERSONEN/BEZOEKERS

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

3. ADRES VAN DE ACTIVITEIT

 

Naam zaal: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4. AARD VAN DE LOCATIE

openlucht                tent                         zaal                         loods          

andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Gebruik je een tent, let dan op want verankering in de openbare weg is verboden!

 

Specifieer de locatie

markt, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

plein, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

park, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

openbare weg

 

 

Indien je gebruik maakt van de openbare weg:

inname voetpad

inname straat/straten, namelijk:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

● Wil je op de openbare weg een parkeer- en/of stilstandverbod?

neen

ja, namelijk:

 

datum en uur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

straat/straten: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

● Wil je de openbare weg verkeersvrij laten maken?

neen

ja, namelijk:

 

datum en uur: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

straat/straten: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

5. DATUM EN UUR

 

Opbouw

 

Datum:

 

 

Van (uur):

 

 

tot:

 

Activiteit

 

Datum:

 

 

Van (uur):

 

 

tot:

 

Datum:

 

 

Van (uur):

 

 

tot:

 

Datum:

 

 

Van (uur):

 

 

tot:

 

Afbraak

 

Datum:

 

 

Van (uur):

 

 

tot:

 

 

 

6. ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK

 

Wordt er elektronisch versterkte muziek gespeeld?

neen

ja, enkel als achtergrondmuziek

ja, een 'dansbaar' niveau, bv. een kleine fuif, een optreden, livemuziek van het stillere genre. Het muziekniveau zal onder de 95 dB(A) liggen, gemiddeld gemeten over 15 minuten.

ja, bv. een grote fuif, een rock- of popconcert, livemuziek. Het muziekniveau zal onder de 100 dB(A) liggen, gemiddeld gemeten over 60 minuten.

 

Check www.lne.be/geluidsnormen voor de te nemen maatregelen!

 

 

7. SPECIFIEKE VRAGEN

 

Zijn er eet- en/of drankstanden voorzien

neen

ja, welke, hoeveel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Wordt er gebruik gemaakt van een stroomgenerator?

neen

ja

 

                                                          

C. VERPLICHTE BIJLAGEN

 

LET OP: indien deze bijlagen ontbreken, wordt de aanvraag niet behandeld!

programma van de activiteit

uurschema

inplantingsplan, schaal 1/500. Op het plan moet duidelijk worden vermeld:

-         de afmetingen van tribunes, podia, tenten, kramen en andere niet snel verwijderbare opstellingen. De afstanden onderling.

-         beschrijving en aanduiding van de tenten en kramen met warmtebronnen gevoed door flessengas

-         aanduiding elektrische apparaten

-         aanduiding stroomgenerator

-         aanduiding en afmetingen van de doorgangen

-         aanduiding en afmetingen van de vluchtwegen

 

 

 

Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Handtekening

 

…………………………………………………………………………………

 

 

 

Aanvraag opsturen naar:

 

·          per post: dienst evenementen (aanvraag activiteit), Centrumlaan 100, 9400 Ninove

·          per mail: evenementen@ninove.be

·          of langskomen in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in 9400 Ninove

 

Vak bestemd voor de administratie

 

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een afwijking op het koninklijk besluit van 24 februari 1977 met betrekking tot de geluidsnormen van muziek in openbare en private inrichtingen of toelating tot maken van vuur

 

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een advies van de politie voor de organisatie van een activiteit op openbaar domein

 

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een advies van de brandweer voor organisatie van een activiteit op openbaar domein

Melding van een exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

 

Nota voor de administratie

 

Deze aanvraag werd bezorgd aan de betrokken diensten:

 

leefmilieu ………………………………………………………………………… op (datum) ………………………………………………………

politie ……………………………………………………………………………… op (datum) ………………………………………………………

brandweer ……………………………………………………………………… op (datum) ………………………………………………………

andere ……………………………………………………………………………  op (datum) ………………………………………………………